Zrealizowano kolejną mobilność

W okresie od 16.09.2019 r. do 20.09.2019 r uczestnicy projektu odbyli szkolenie w Barcelonie przygotowane przez firmę Anatolia Education and Consulting, podczas którego omówione zostały metody dotarcia do wolontariuszy oraz korzyści płynące z wolontariatu. Uczestnicy spotkali się z założycielem instytucji Homeless Entrepreneur (pomoc bezdomnym) Andrew Funk, która w ramach swojej działalności współpracuje z wolontariuszami. Zdobyte informacje pomogą Stowarzyszeniu w skutecznym organizowaniu wolontariatu oraz angażowaniu dorosłych w działania społeczne.

Mobilność odbyła się w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, Sektor Edukacja dorosłych, Akcja 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych

Prev Next