W okresie  od 26.08.2019 r. do 30.08. 2019r. odbyło się kolejne szkolenie dla kadry zarządzającej w ramach projektu  „Wolontariat wart ZACHODU!” Uczestnicy kursy zdobyli kompetencje z zakresu skuteczny metod angażowania  w wolontariat.

Dziękujemy firmie Anatolia Education and Consulting za świetnie przygotowany kurs I wymianę dobrych praktyk.

Zdobyte informacje z pewnością  pomogą Stowarzyszeniu w bardziej skutecznym angażowaniu dorosłych i młodzieży w wolontariat  jak również ułatwią proces jego koordynowania i zarządzania.